LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE NETTSTED JURIDISKE MERKNADER

Redaktør

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Forenklet aksjeselskap med en kapital på € 22 987 907,05
Hovedkontor på 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
RCS (Commercial Registry No.) Nanterre 319 137 576
EU MVA-nr.: FR42319137576
E-post: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefon: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Forlagsdirektør

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Utvikler

SMILE
Forenklet aksjeselskap med en kapital på € 814 314,88
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (Commercial Registry No.) Nanterre 378 615 363

 

Vert

PLATFORM.SH
Forenklet aksjeselskap med en kapital på € 510 747,00
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paris, Frankrike
RCS (Commercial Registry No.) Paris B 521 496 059
E-post: customercare@platform.sh; Telefon: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Kreditt

Design, skapelse: WIDE 
Konsept, redaksjonelt innhold, bilder/videoer: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE NETTSTED GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

 

ARTIKKEL 1 – FORMÅLET MED DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Formålet med disse generelle vilkårene for bruk (heretter referert til som "T&C") er å definere vilkårene for bruk og tilgang til nettstedet som tilhører LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (heretter referert til som "LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE"), varemerke eies av PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (heretter referert til som "PFDC", som brukere (heretter kalt "Brukerne") anses å ha akseptert ved å besøke denne nettsiden. 

Hvis brukerne ikke ønsker å akseptere disse betingelsene, ber LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE dem om å forlate nettsiden.
 
Vilkår og betingelser er underlagt fransk lov og kan endres når som helst og uten varsel. Nettsiden skal kun brukes og konsulteres for personlige, ikke-kommersielle formål.
 
Generelt er det forbudt for brukeren å bruke hele eller deler av nettstedet til ethvert formål som er ulovlig (opphavsrett) eller forbudt i henhold til disse T&C.
 
Ved å besøke nettstedet samtykker brukeren i å overholde T&C som angitt på datoen for besøket.
 
Vilkårene gjelder for enhver bruker som besøker nettsiden.

 

ARTIKKEL 2 – BESKRIVELSE AV NETTSIDEN

Nettsident er kun tilgjengelig på nett på følgende adresse: 
https://www.eau-thermale-avene.no og kun for Brukere bosatt i Metropolitan France (Korsika inkludert).
 
Nettstedet er opprettet for å gi deg informasjon om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (produktbeskrivelser, råd, konkurranser, nyhetsbrev osv.) samt for å presentere alle LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-seriene. Spesielt gir nettstedet ikke-kontraktsmessig informasjon om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, med den pågående hensiktom å beskrive alle sine produkter, men uten noe ønske om å tilby direkte kjøp av et produkt eller en tjeneste (med mindre annet er uttrykkelig angitt) (heretter kalt "Tjenester" ).
 
Hvis du er under seksten år (16), er du pålagt å erklære at du har mottatt tillatelse fra dine foreldre eller juridiske representanter før du gir LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE din personlige informasjon for å få tilgang til nettstedet og for å motta all kommunikasjon sendt av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Nettsiden er i sin helhet finansiert av PFDC. Nettsiden utgjør ikke et kontraktsmessig tilbud og tar ikke imot noen form for reklame. 
 
I den grad nettstedet holdes oppdatert, med tanke på alle aktiviteter, kan det skje at visse nye opplysninger, tjenester eller kunngjøringer ikke lenger er gyldige på tidspunktet for distribusjon eller at de ganske enkelt er utdaterte. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke garantere, til tross for alle anstrengelser for å gjøre det, at all informasjon og tjenester som er tilgjengelig på nettstedet er perfekt oppdatert.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen og tjenestene på nettstedet. LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE vil foreta nødvendige korrigeringer. I tillegg kan informasjonen og tjenestene som tilbys ha blitt oppdatert mellom det tidspunktet Brukerne så dem og det tidspunktet Brukerne ble oppmerksomme på dem. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke på noen måte at denne informasjonen og disse Tjenestene er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.
 
Bruken av Nettsiden er Brukerens eget ansvar. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for noen utfall som følge av bruk av Nettsiden.
 
Med mindre annet er uttrykkelig angitt, vil enhver ny funksjon som forbedrer eller øker én eller flere eksisterende Tjenester eller nye tjenester lansert av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE være underlagt T&C.
Brukere godtar at Tjenesten leveres til dem "som den er". Brukere forplikter seg til å bruke Nettsiden i henhold til formålene beskrevet i T&C, å ikke bruke nettsiden på noen annen måte enn det er tiltenkt og å ikke forsøke å omdirigere Brukere til en annen tjeneste.


ARTIKKEL 3 – VILKÅR FOR TILGANG TIL NETTSTED

3.1. For å få tilgang til Nettsiden, må Brukeren ha maskinvaren og programvaren som kreves for å bruke internett. For å få tilgang til Nettsiden på en datamaskin, nettbrett, mobiltelefon (heretter referert til som "Enheten"), må brukeren ha passende høyhastighets internettilgang, et bredbånd eller dataabonnement som gir tilgang til internett fra en datamaskin/nettbrett/ kompatibel mobiltelefon som: en smarttelefon (IOS, Android), WAP-tilkobling, Wi-Fi og/eller 3G/4G.
 
Brukeren erkjenner at betingelsene i kontrakten med deres internett-/mobiloperatør vil fortsette å gjelde ved bruk av Nettsiden. Brukeren alene vil påta seg alle kostnader som kan kreves av operatøren knyttet til tilgang til internettforbindelsestjenester, Wi-Fi, WAP og/eller 3G/4G, for å bruke Nettsiden.
Når du bruker Nettsiden, samtykker Brukeren i å ikke forstyrre funksjonen til Nettsiden, servere, nettverk og/eller modifisere, tilpasse, hacke Nettsiden og/eller modifisere en applikasjon eller en tredjeparts nettside for å skape forvirring med hensyn til lenke til Nettsiden.
 
Brukeren er klar over begrensningene for internett- og telekommunikasjonsnettverk og forplikter seg derfor til å:
• beskytte Enheten mot enhver form for virus, forsøk på inntrenging, uautorisert tilgang og/eller bruk av tredjeparter; • sikre forholdene for installasjon, drift og vedlikehold av Enheten som er nødvendig for at Nettsiden skal fungere på riktig måte.

 
3. 2. BRUKERNES FORPLIKTELSER

Ved å bruke Nettsiden godtar Brukerne å ikke
• bruke Nettsiden og Tjenestene til å engasjere seg i politikk, propaganda eller proselytisme; • bruke Nettsiden på annen måte enn det tiltenkte formålet; • utføre ulovlige aktiviteter, spesielt brudd på opphavsrett på fotografier, bilder, tekster, videoer, osv.; • annonsere eller oppfordre andre Brukere til å bruke andre tjenester, enten det er en konkurrent eller ikke; • på noen som helst måte undergrave funksjonen til nettstedet; • bryte immaterielle lover; • bryte gjeldende lover og forskrifter.
 
Brukere har forbud mot:
• laste ned, sende e-post eller på annen måte spre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, truende mot andres personvern, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende; • konsultasjon, visning, nedlastning, overføring av innhold som ville være i strid med gjeldende lover i landet der Nettsidentedet konsulteres og spesielt med hensyn til intellektuell eiendom; • forsøk på å villede andre Brukere ved å anta andre personers navn eller firmanavn, og mer spesifikt ved å utgi seg for å være en ansatt eller tilknyttet PFDC og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, en moderator, en guide eller en vert; • nedlastning, visning, e-post eller spredning på annen måte av innhold, inkludert datavirus eller annen kode, fil eller program designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller telekommunikasjonsverktøy (denne listen er på ingen måte uttømmende) ; • laste ned, vise, sende e-post eller på annen måte spre innhold som bryter med patenter, varemerker, produksjonshemmeligheter, immaterielle rettigheter eller andre opphavsrettigheter (heretter samlet referert til som "rettighetene") til tredjeparter; • forstyrre den normale flyten av dialog, øke hastigheten på rullingen av skjermen slik at Brukerne ikke kan følge og skrive inn dialogen eller utføre handlinger som har en lignende forstyrrende effekt som hindrer brukernes evne til å kommunisere i sanntid; • forstyrre Tjenesten, servere, nettverk koblet til Tjenesten eller nekte å overholde de nødvendige betingelsene, prosedyrene, generelle regler eller regulatoriske bestemmelser som gjelder for nettverkene som er koblet til Tjenesten; • på noen måte trakassere andre eller flere andre Brukere; • innsamling og lagring av personopplysninger og identifiserende data, relatert til andre brukere.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, eller enhver person eller enhet utpekt av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vil ha rett til å slette eller fjerne innhold som bryter med vilkårene i disse betingelsene og/eller gjeldende forskrifter og/eller innhold som er kritikkverdig på annen måte.
Brukere erkjenner også at de må utvise god dømmekraft og bære alle tilknyttede risikoer ved bruk av Tjenesten på Nettsiden.

 
ARTIKKEL 4 – INFORMASJON PÅ NETTSIDEN

4.1. Informasjon om produkter og tjenester
Med mindre annet er angitt, er produktene og tjenestene som presenteres på nettstedet en generell presentasjon av LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs produktsortiment. Denne informasjonen gis kun for informasjonsformål og ikke-kontraktuelle formål.
 
4.2. Bruk av rådene gitt på Nettsidentedet
Informasjon gjøres tilgjengelig for brukere av Nettsiden. En slik bestemmelse skal ikke påvirke overføringen av noen eiendomsrett knyttet til informasjonen. Brukere gis kun lisens til å konsultere og bruke denne informasjonen, på ikke-eksklusiv basis og til privat bruk. Som sådan er det forbudt for brukere å kopiere eller reprodusere hele eller deler av informasjonen, på noen måte og på et hvilket som helst eksisterende eller fremtidig medium, og fra å oversette informasjonen til noe annet språk og tilpasse informasjonen.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene, direkte eller indirekte, og/eller eventuelle skader forårsaket som følge av at informasjonen er defekt eller hacket. I tillegg gjelder LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forpliktelsen midlene, ikke resultatet med hensyn til informasjonen og rådene som vil bli levert til brukerne.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE gir ingen eksplisitt eller underforstått garanti og påtar seg intet ansvar for bruken av denne informasjonen eller rådene. Disse er kun gitt for informasjonsformål.
For ytterligere informasjon og/eller andre henvendelser kan du skrive til følgende adresse:
Via epost: info.no@pierre-fabre.com Med post:

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic 

Besøksadresse: Lilleakerveien 8 - 0283 Oslo

Postboksadresse: 263 Lilleaker- 0216 Oslo- Norway

 

ARTIKKEL 5 – PUBLIKASJON AV BRUKERANMELDELSER OG VURDERINGER PÅ NETT

Nettsiden lar Brukere identifisere seg og bruke den elektroniske vurderings- og anmeldelsestjenesten til å publisere vurderinger eller anmeldelser (heretter referert til som "Vurderinger/anmeldelser") på LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-produkter. Ansatte i LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC eller et av dets datterselskaper har forbud mot å sende inn Vurderinger/Anmeldelser på Nettsiden.

Hver Bruker er ansvarlig for sin Vurdering/Anmeldelse. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig med hensyn til noen som helst person for Vurderinger/Anmeldelser som er lagt igjen av en Bruker.

5.1. Vilkår for å sende inn Vurdering(er)/Anmeldelse(r)
Ved å legge ut en Vurdering eller Anmeldelse på Nettsiden, erklærer og garanterer Brukere:
• at hans/hennes Vurdering(er)/Anmeldelse(r) er i samsvar med T&C og vilkårene og overholder gjeldende juridiske og forskriftsmessige bestemmelser; • at de er forfatterne av Vurderingen(e)/Anmeldelsen(e), at de ikke utgir seg for å være en annen person, og at de ikke bruker en falsk e-postadresse eller villeder ved en feil opprinnelsen til deres Vurdering(er)/Anmeldelse(r). • at deres Vurdering(er)/Anmeldelse(r) er deres originale verk og ikke krenker de immaterielle rettighetene til tredjeparter; • at alt publisert innhold er nøyaktig og presist.

Brukere erklærer og garanterer videre at de ikke vil sende inn innhold:
• som sannsynligvis vil identifisere dem (Brukere bruker ikke fullt navn, men bare fornavn eller et "pseudonym"); • som inneholder informasjon (inkludert priser) om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNEs konkurrenter eller deres produkter (inkludert andre produsenter og/eller distributører og/eller leverandører av kosmetiske produkter og relatert til hår/skjønnhet/helse); • ikke relatert til evalueringen av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-produktene som presenteres på Nettsiden; • som de mottar kompensasjon for fra en tredjepart uansett form; • sannsynlig å bli betraktet som en reklame eller reklamemateriell eller annen form for reklame; • som inneholder referanseinformasjon til andre nettsteder, URL-adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre; • som inneholder et datavirus, eller et annet potensielt forstyrrende eller skadelig dataprogram eller fil, eller instruksjoner om hvordan du oppretter et slikt virus, program eller fil.
• som er ærekrenkende, truende, fornærmende, ondsinnet, oppfordrende til vold eller hat, vulgært, usømmelig, krenkende personvern eller bilderettigheter eller upassende på noen måte; • som vil bestå i å innhente eller gi diagnoser eller råd knyttet til medisinske, psykologiske, juridiske, økonomiske problemer osv.

5.2. Kontroll, publisering og modifikasjon av vurderinger og anmeldelser
• Kontrollegenskaper
• før noen publisering av AVENE DERMATOLOGICAL LABORATORES.
• innen en periode på to (2) måneder fra datoen for innsending fra Brukeren.
• Avslag på å publisere

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder seg retten til å nekte å publisere enhver Vurdering(er)/Anmeldelse(r) som etter eget skjønn anses å være i strid med betingelsene angitt i artikkel I.

I tillegg forbeholder LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE seg retten til ikke å publisere:
• duplisert innhold; • anmeldelser skrevet på et annet språk enn Nettsiden; • alt innhold som er uforståelig (spesielt innhold med tilfeldige tegn og ordkjeder).

• Publiserte Vurderinger/Anmeldelser

Vurderingene/Anmeldelser publisert etter moderering vil være synlige på Nettsiden i en periode på tre (3) år. Ved slutten av denne perioden lagres Vurderinger/Anmeldelser av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE i en periode på tre (3) år.
Vurderinger/Anmeldelser innsendt av Brukeren vil ikke bli endret.

5.3 Immaterielle rettigheter
For enhver Vurdering(er)/Anmeldelse(r) som Brukere sender inn på Nettsiden, gir Brukerne herved PFDC og dets tilknyttede selskaper og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE en gratis, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv verdensomspennende lisens, og for en periode på tre (3) år fra publiseringen av Vurderingen/Anmeldelsen, for å reprodusere, representere, bruke, kopiere, modifisere, tilpasse, oversette, lage avledede verk, integrere i andre verk, distribuere denne/disse Vurderingen(e)/Anmeldelsen(e) (helt eller delvis), og på annen måte utnytte og/eller bygge inn slikt innhold i andre medier eller teknologier.
Brukerne erkjenner herved at PFDC så vel som dets tilknyttede selskaper og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan oversette og publisere deres Vurdering(er)/Anmeldelse(r) på deres nåværende og fremtidige sosiale medie-sider (uten at en slik liste er uttømmende: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat osv.) og enhver utenlandsk versjon av Nettsiden, inkludert partner-/distributørnettsteder.
Brukere informeres herved om at slik publisering kan inneholde navnet deres (eller pseudonymene som anbefalt ovenfor) som brukes til å publisere deres Vurdering(er)/Anmeldelse(r). Brukerne godtar herved at deres Vurdering(er)/Anmeldelse(r) kan brukes i forbindelse med LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-merket og de tilknyttede logoene til LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-merket, og under betingelsene gitt i dette avsnittet.

5.4. Kontakt
For spørsmål eller kommentarer angående LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE-produkter eller deres bruk, kan brukere kontakte LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE på følgende adresse: info.no@pierre-fabre.com

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE forbeholder seg retten til å kommunisere din mening til sin kundeserviceavdeling hvis den anser det som hensiktsmessig.

 

ARTIKKEL 6 – GARANTIER OG ANSVAR

 6.1 ANSVAR
 Bruken av Nettsiden er det eneste og hele ansvaret til Brukerne. Brukere forplikter seg til å bruke Nettsiden i samsvar med det tiltenkte formålet.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer fredelig glede av Nettsiden til Brukere og garanterer spesielt at Nettsiden ikke krenker noen immaterielle rettigheter som eies av en tredjepart, og at den er original. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer at Nettsiden overholder gjeldende franske lovbestemmelser og gjeldende industristandarder for nettsteder.
 
Brukere forplikter seg til å verken frivillig eller til og med ufrivillig introdusere virus, feil eller filer av noe slag som forstyrrer funksjonen til Nettsiden i et slikt tilfelle at de vil ta på seg eneansvaret for dem.
I ånd av respekt for alle, kan LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ta rettslige skritt mot uærlige Brukere.
Brukeren erklærer og garanterer at han/hun er fullstendig klar over egenskapene og begrensningene til internett, og spesielt at overføring av data og informasjon på internett kun drar fordel av relativ teknisk pålitelighet, disse sirkulerer på heterogene nettverk med ulike egenskaper og tekniske kapasiteter, som forstyrrer tilgangen eller gjør det umulig på bestemte tidspunkter.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår fra tilkobling til Nettsiden eller bruk av Nettsidentedet av en Bruker.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan ikke holdes ansvarlig for feil, utelatelser, virus eller resultater som kan oppnås ved misbruk av Tjenestene, informasjonen og Nettsiden. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er bare bundet av en enkel forpliktelse.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, ledere eller ansatte i LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC kan ikke holdes ansvarlige:
– For enhver skade som følge av tilkobling, tilgang til eller bruk av Nettsiden; – Skade som er et resultat av direkte eller indirekte bruk av Nettsiden eller bruk av Tjenestene som er tilgjengelige på det; – Direkte eller indirekte skade som følge av bruk av Nettsiden, og spesielt ethvert driftsmessig, økonomisk eller kommersielt tap eller tap av nettstedet eller data i ethvert informasjonssystem, selv om LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er klar over muligheten for slik skade.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap av informasjon/Tjenester eller skade relatert til denne Tjenesten. Enhver informasjon eller Tjeneste levert av Nettsiden kan ikke tolkes som noen form for garanti.
I henhold til gjeldende lov- eller forskriftsbestemmelser, kan LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ikke holdes ansvarlig for skader, spesielt, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, data, immateriell eiendom som kan oppstå som et resultat av bruken eller manglende evne til å bruke Nettsiden, og mer generelt enhver hendelse relatert til Nettsiden og/eller tredjeparts nettsted.
 
6.2. NETTSIDEOPPDATERINGER ELLER NEDETID
LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE bestreber å opprettholde tilgang til nettstedet syv dager i uken og 24 timer i døgnet, men er ikke forpliktet til å gjøre det. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan derfor avbryte tilgangen, spesielt av hensyn til vedlikehold og oppgradering. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE er på ingen måte ansvarlig for noen av disse avbruddene og konsekvensene som kan oppstå for Brukeren eller en tredjepart.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE forbeholder seg retten til å endre eller slette nettstedet uten varsel, og uten noe som helst ansvar. Sletting eller endring av Nettsiden kan ikke på noen måte rettferdiggjøre for Brukere en bestemt kompensasjon, eller tildeling av skader og interesser.
 
6.3. GARANTIER
Brukere erkjenner og aksepterer uttrykkelig at:
• bruk av Nettsiden og Tjenesten utføres på egen risiko. Tjenesten leveres på grunnlag av en "som den er"-tjeneste og er tilgjengelig i henhold til tilgjengeligheten, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE gir ingen uttrykkelig eller implisitt garanti knyttet til kvaliteten og kompatibiliteten til Tjenesten for en bestemt bruk, og ikke – brudd på reglene for bruk av Tjenesten av Brukerne (denne listen er ikke uttømmende).
 
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE garanterer ikke at Nettsiden og/eller Tjenestene vil oppfylle deres forventninger; at det/de vil være uavbrutt, hensiktsmessig, sikkert eller uten feil; at resultatene som kan oppnås ved å bruke tjenestene vil være nøyaktige og pålitelige; at kvaliteten på alle Tjenestene, informasjonen eller annet materiale innhentet av dem på Tjenesten vil oppfylle deres forventninger; at eventuelle feil i programvaren som brukes, vil bli rettet.
 
• Alt materiale som lastes ned eller innhentes på annen måte mens du bruker Tjenesten er på egen risiko. Brukere er alene ansvarlige for skade på datamaskinen eller tap av data som følge av nedlastning av dette materialet.

 
ARTIKKEL 7 – IMMATERIELL EIENDOM

Med mindre annet er angitt her, alle elementene som vises på Nettsiden (inkludert, spesielt, tekst, data, databaser, grafikk, logoer, merker, navn, animasjoner, bilder, videoer, lyder, programvare og alle andre elementer) (heretter "Elementer") er den eksklusive eiendommen til PFDC og LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE og/eller tredjeparter som har gitt en lisens, og faller inn under fransk og internasjonal lov om opphavsrett og, mer generelt, intellektuell eiendom.
 
Disse Elementene er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter, databaserettigheter, forretningshemmeligheter og/eller alle andre immaterielle rettigheter.
Alle rettigheter til reproduksjon, representasjon og offentlig kommunikasjon er forbeholdt, inkludert visuelle, fotografiske, ikonografiske eller andre representasjoner. Reproduksjon av hele eller deler av Nettsiden på et hvilket som helst elektronisk medium er strengt forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra Publiseringsdirektøren.
 
Merkene og logoene som brukes på Nettsiden har blitt registrert, reproduksjonen av dem vil utgjøre en krenkelse. Alle bruksrettigheter er forbeholdt. I samsvar med artikkel L.122-4 i åndsverkloven, vil enhver representasjon eller reproduksjon som ikke er uttrykkelig autorisert, helt eller delvis, og på noen måte, være ulovlig og vil utgjøre en overtredelse som er straffbar i henhold til artikkel L. 335- 2. og følger Åndsverkloven.
 
Brukeren er ikke autorisert til å selge, kopiere, leie ut, markedsføre, overføre, tildele eller på annen måte undergi, modifisere, tilpasse Nettsiden, slå det helt eller delvis sammen til annen programvare, oversette det, dekompilere det, demontere eller lage programvare eller funksjoner avledet fra Nettsiden uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Publiseringsdirektøren. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE gir Brukeren en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens begrenset til hans/hennes private bruk, for å få tilgang til, bruke og se Nettsiden og dets elementer. Denne rettigheten gis eksklusivt for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk, og med forbehold om å beholde alle merknader knyttet til reproduksjon og immaterielle rettigheter knyttet til dette. Som sådan er det forbudt for Brukeren å kopiere og/eller reprodusere hele eller deler av elementene på noen måte og på et hvilket som helst eksisterende eller fremtidig medium for å oversette Elementene til andre språk og tilpasse Elementene.
 
Enhver annen bruk av Elementene er strengt forbudt og utgjør et brudd på bestemmelsene i Åndsverkloven.

 
ARTIKKEL 8 – PERSONOPPLYSNINGER

For mer informasjon om RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER på Nettsiden, oppfordrer LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE Brukere til å lese følgende merknader: https://www.eau-thermale-avene.no/personvernerklaering

 
ARTIKKEL 9 – HYPERLINKER

Brukeren er informert om at LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kan gi lenker til nettsteder og/eller applikasjoner som tilhører eller ikke tilhører Pierre Fabre Group. Disse nettstedene og/eller applikasjonene er uavhengige av Nettsiden.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE redigerer eller kontrollerer ikke kildene og innholdet til disse nettsidene eller deres lenker til andre nettsteder og/eller applikasjoner.
Lenkene til disse nettsidene og/eller applikasjonene utgjør på ingen måte godkjenning, validering eller vedheft av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE til innholdet på disse nettsidene og/eller applikasjonene, og enda mer til bruken som kan gjøres av dem.
Følgelig kan LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ikke holdes ansvarlig for innholdet, produktene, tjenestene, reklamene, informasjonskapslene eller andre elementer på disse nettsidene, så vel som for eventuelle skader eller tap, bevist eller påstått, fortløpende eller relatert til bruken av denne informasjonen, tjenestene eller data tilgjengelig på disse nettstedene og/eller applikasjonene.
 
Hyperkoblinger kan kun opprettes med skriftlig forhåndsgodkjenning fra LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Alle autorisasjonsforespørsler må sendes til følgende adresse: info.no@pierre-fabre.com

 
ARTIKKEL 10 – RETNINGSLINJER FOR INFORMAJONSKAPSLER

 For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på Nettsiden, inviterer LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE brukere til å se Informasjonskapselstabellen tilgjengelig på: https://www.eau-thermale-avene.no/personvernerklaering

 

ARTIKKEL 11 – NO-WAIVER OG BORTFALL AV MISLIGHOLDSBEFØYELSER

Hvis en av bestemmelsene i T&C er ugyldig ved endring i lover, forskrifter eller ved en rettsavgjørelse, skal dette på ingen måte påvirke gyldigheten og samsvar med de andre bestemmelsene i T&C.
Hvis en av Partene ikke får mehold på noen av bestemmelsene i T&C, kan de ikke kreve å være avhengig av den samme bestemmelsen senere.

 

ARTIKKEL 12 – DIVERSE BESTEMMELSER

I den grad en bestemmelse i T&C ville miste sin gyldighet eller skulle inneholde et tomrom, ville den aktuelle bestemmelsen erstattes av den som er nærmest fra et juridisk tolkningssynspunkt.
Brukere erklærer og erkjenner å ha lest vilkårene og bruken av Nettsiden utgjør fra Brukernes side en total og ubetinget aksept av alle vilkårene (T&C).
For spørsmål angående T&C, eller spørsmål eller merknader om Nettsiden eller dets Brukerkonto, kan Brukere skrive til følgende adresse: contact.avene@pierre-fabre.com

 

ARTIKKEL 13 – ENDRINGER I VILKÅR (T&C)

T&C kan endres når som helst av LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Brukere vil bli varslet om disse endringene. Enhver bruk av Nettsiden etter varsel om en endring vil utgjøre aksept av T&C. Gjeldende T&C vil da være de som er i kraft på Nettsiden på datoen for bruk av en Bruker. Hvis Brukeren er uenig i endringene i T&C, samtykker brukeren i å ikke gå inn på Nettsiden. 
I tilfelle en oversettelse av T&C er kun den franske versjonen gyldig og gjeldende.

ARTIKKEL 14 – GJELDENDE LOV OG RELEVANT DOMSTOL

Vilkår og betingelser (T&C) er underlagt fransk lov.
Enhver tvist som oppstår i forbindelse med T&C vil bli gjenstand for mekling før enhver juridisk eller vilkårlig handling. Hvis mekling mislykkes, skal tvisten bringes inn for den relevante franske domstolen.

Tilbake til toppen