PIERRE FABRE GROUPS RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Takk for at du besøker oss på vår nettside. Beskyttelsen og sikkerheten til våre kunders og brukeres personopplysninger er en viktig prioritet for Pierre Fabre Group.
Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon som samles inn når du besøker og bruker nettstedet vårt og hvordan denne informasjonen behandles.

 

I. Hvem er vi?

Denne nettsiden (heretter kalt "www.eau-thermale-avene.no") drives av Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France (heretter referert til som "Pierre Fabre" eller "oss") som er ansvarlig for å behandle personopplysninger som sannsynligvis vil bli samlet inn fra deg på nettsiden for formålene beskrevet nedenfor.
Vi inviterer deg til å lese denne personvernerklæringen nøye for å lære om vilkårene for behandling av dine personopplysninger når du besøker nettsiden vår. Vær oppmerksom på at den kan oppdateres når som helst av Pierre Fabre. Datoen for siste oppdatering vil vises på denne siden. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke den regelmessig.

 

II. Informasjon vi samler inn om deg

Avhengig av hvilke tjenester du bruker på nettsiden vår og hvordan enhetsinnstillingene dine er konfigurert (spesielt når det gjelder informasjonskapsler og andre sporere), personlig informasjon om deg (heretter referert til som "dine personopplysninger") som samles inn og behandles av Pierre Fabre:

Dataene du har oppgitt frivillig i et skjema (abonnement på nyhetsbrev, kontakt, deltakelse i et kampanjearrangement (konkurranse, spill eller undersøkelse)), for eksempel:

ditt for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, postadresse og annen informasjon om deg, kommunisert av deg som en del av forespørselen din (som kan inkludere helsedetaljer).

Dataene generert av nettleseren din, samlet inn automatisk av serveren vår ved hjelp av "informasjonskapsler og andre sporere":

Data spesifikke for nettsidene som er besøkt: domenenavnet; dato, klokkeslett og varighet for besøket ditt; sidene, videoene, annonsene som ble klikket på.

Data som er spesifikke for deg: IP-adressen din (plassering av nettverksinngangspunktet; nettlesertype, operativsystem).

Vi bruker ikke disse personopplysningene som samles inn automatisk for å prøve å identifisere deg og kobler dem ikke til personopplysningene beskrevet ovenfor som du gir oss. 

Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. fra sosiale medier-profiler hvis du er logget inn på medlemsområdet ditt med en sosial medie-konto).

 

III. Formål med behandling av personopplysninger

Nedenfor finner du en oversikt over formålene med å behandle dine personopplysninger av systemet vårt og årsakene til at dette er nødvendig for oss.

BehandlingsformålJuridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger av våre tjenester
For å svare på dine spørsmål sendt via e-post, kontaktskjema og chatVår legitime interesse
For å gjøre det mulig for deg å finne butikken eller salgsstedet nærmest deg
For å utføre statistiske analyser
Med mindre du avviser avsnittet under “Dine rettigheter” og “Informasjonskapsler”, for å bedre forstå dine preferanser ved å analysere oppførselen din på nettstedet vårt og tilby produkter eller tjenester tilpasset dine interesser
For å bedre møte dine behov ved å tilby produkter eller tjenester mer tilpasset dine interesser
For å sende deg informasjon om våre tilbud, nyheter og arrangementer (nyhetsbrev, invitasjoner og andre publikasjoner)Ditt eksplisitte samtykke
For å varsle kompetente myndigheter om eventuelle problemer knyttet til bruken av produktene våreVåre juridiske forpliktelser

 

Personopplysninger som er avgjørende for at vi skal kunne oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, er merket med en stjerne på de forskjellige sidene på nettstedet hvor de samles inn.

Hvis du velger å ikke fylle ut disse obligatoriske feltene, kan det hende vi ikke kan behandle forespørslene dine og/eller gi deg de forespurte produktene og tjenestene. Andre personopplysninger er utelukkende valgfrie og lar oss bli bedre kjent med deg og forbedre vår kommunikasjon og tjenester tilsvarende.

 

IV. Kommunikasjon og overføring av personopplysninger

Vi er en del av den internasjonale Pierre Fabre Group, og fra tid til annen kan vi dele dine personopplysninger til Pierre Fabre Group for formålene angitt ovenfor.
Vi kan også utnevne tredjeparts tjenesteleverandører (som vil operere i samsvar med våre instruksjoner) for å hjelpe oss med å gi deg informasjon, produkter eller tjenester, for å lede og administrere virksomheten vår, eller for å administrere og forbedre nettstedet vårt. I slike tilfeller kan disse tredjepartene trenge å få tilgang til dine personopplysninger.
Hvis dine personopplysninger overføres utenfor EØS (European Economic Area) til andre selskaper innenfor Pierre Fabre Group eller tjenesteleverandører, vil vi ta steg for å sikre at dine personopplysninger gis samme beskyttelsesnivå som om de hadde vært innenfor EØS, inkludert ved å inngå dataoverføringskontrakter, på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen som oppdaterte eller reviderte eller på annen måte overføringsmekanismer som egnethetsbeslutninger, bindende bedriftsregler eller kontrakter godkjent av EUs databeskyttelsesmyndigheter der det er aktuelt.
Vi kan også dele dine personopplysninger til tredjeparter som en del av et faktisk eller potensielt salg av Pierre Fabre eller av eiendeler som tilhører oss eller eies av tilknyttede selskaper, i så fall kan personopplysningene vi har om brukerne våre være en del av overførte eiendeler.
Vi vil også svare på forespørsler om informasjon hvis loven krever at vi gjør det, eller hvis slik deling er nødvendig for å beskytte våre rettigheter og/eller oss, overholde en rettskjennelse, en forespørsel fra en regulator eller annen juridisk eller administrativ prosess mot oss.

 

V. E-markedsføring

Der det er tillatt ved lov, og med forbehold om ditt samtykke der det kreves, kan vi kommunisere med deg elektronisk for å presentere produktene og tjenestene våre for deg. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet for å ikke lenger motta vår kommunikasjon, bruk lenken "avslutt abonnement" i e-postene våre eller send STOPP på SMS til nummeret som er angitt, eller kontakt oss direkte på adressen "Kontakt oss" og vi vil avslutte abonnementet.

 

VI. Lagring av dine personopplysninger

Som en generell regel beholder vi bare dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålene de ble samlet inn for.
Vi oppbevarer bare dine personopplysninger så lenge det er strengt nødvendig for å administrere forholdet vårt til deg.
Vi vil imidlertid beholde dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål i tre år fra datoen for siste interaksjon mellom oss hvis du ikke er kunde og så lenge vi forblir i kontakt med deg gjennom våre salgsfremmende aktiviteter hvis du er kunde, med mindre du innvender deg dette når du mottar en av våre markedsføringsmeldinger.
IP-adresser som samles inn for sikkerhetsformål vil ikke bli lagret i mer enn 10 dager.
Til slutt vil tilkoblingsloggene som samles inn bli oppbevart, med forbehold om ditt samtykke, ved bruk av informasjonskapsler og andre sporere som brukes på nettsiden vår, i en periode på ikke mer enn tretten (13) måneder i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Se avsnittet "Informasjonskapsler" nedenfor for ytterligere detaljer.
Vi kan trenge å oppbevare dine personopplysninger i arkivform utover perioden som er angitt nedenfor for å overholde våre juridiske forpliktelser, eller om nødvendig av hensyn til gjeldende foreldelsesregler, for å utøve våre rettigheter.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene eller arkivene for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller foreldelsesregler, sikrer vi at de enten blir fullstendig fjernet eller anonymisert.

 

VII. Eksterne lenker

Nettsiden kan inneholde lenker til tredjepartssider. Siden Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for deres databeskyttelsespraksis, oppfordrer vi deg til å gjennomgå retningslinjene for databeskyttelse til disse tredjepartssidene. Denne policyen gjelder utelukkende for personopplysninger som samles inn via våre nettsider eller i løpet av våre aktiviteter.

 

VIII. Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende regelverk kan du ha følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 • Få en kopi av dine personopplysninger, informasjon om hvordan de behandles og det juridiske grunnlaget for dette;
 • Korrigere uriktige personopplysninger (inkludert retten til å fullføre ufullstendige personopplysninger);
 • Slette dine personopplysninger forutsatt at det juridiske grunnlaget for innsamling av data tillater deg å gjøre det. I tillegg kan denne retten i visse tilfeller bare brukes når opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålene de ble samlet inn eller behandlet for;
 • For å begrense behandlingen av dine personopplysninger der:
  • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides;
  • Behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg sletting av dine personopplysninger;
  • Vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men de fortsatt er nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;
 • For å be om portabilitet av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for en tredjepart (eller for deg) hvis behandlingen vår er basert på ditt samtykke eller på utførelsen av en kontrakt som er inngått med deg;
 • For å få tak i, eller konsultere en kopi av passende tiltak for å overføre dine personopplysninger til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon.
 • Å trekke tilbake samtykket til behandlingen av dine personopplysninger (hvis slik behandling er basert på ditt samtykke) uten at det berører lovligheten av behandling basert på samtykke før den trekkes tilbake.
 • For å gi generelle eller spesifikke instruksjoner om hvordan du behandler og bruker dine personopplysninger etter din død.
 • I tillegg til rettighetene ovenfor, har du rett til å motsette deg enhver behandling av dine personopplysninger begrunnet med Pierre Fabres legitime interesse, inkludert profilering (mot ditt samtykke, eller å utføre en kontrakt med deg).

Du har også rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse
Kontakt oss for å utøve disse rettighetene ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor, under "Kontakt oss” Vær oppmerksom på at vi kan be om bevis på identitet, og vi forbeholder oss retten til å kreve gebyrer hvis loven tillater det, for eksempel hvis forespørselen din er åpenbart grunnløs eller overdreven. Vi vil gjøre så godt vi kanå svare på forespørselen din innen den gjeldende tidsrammen.

XI. Typer informasjonskapsler vi bruker

 

X. Sletting av informasjonskapsler

Hvis du nekter informasjonskapsler, vil vi ikke sette noen ytterligere informasjonskapsler på enheten din, bortsett fra informasjonskapslene som er angitt ovenfor (inkludert en informasjonskapsel for å huske det faktum at du ikke vil at noen informasjonskapsler skal settes når du besøker nettstedet).
Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du velger å fjerne eller avvise visse informasjonskapsler, vil det påvirke noen funksjoner eller tjenester på nettsiden vår.

 

XI. Oppdateringer av personvernreglene

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst for å ta hensyn til endringer i loven og/eller vår praksis angående beskyttelse av personopplysninger.

 

XII. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kontakt vår databeskyttelsesansvarlig på følgende adresse: dpono@pierre-fabre.com Siste endring: 01.06.2024

Tilbake til toppen