Garantere sikre produkter
Sikkerheten til Eau Thermale Avène-produkter

Sikkerheten til Eau Thermale Avène-produkter

Garantere sikre produkter

For Eau Thermale Avène kommer din sikkerhet først. Din tillit, basert på tilliten til at alle våre produkter er trygge, er avgjørende. Sikkerhetsvurderingen av produktene våre begynner med å evaluere ingrediensene, formelen og emballasjen. Hvert av våre produkter er derfor markedsført med garanti for at det er trygt under normale bruksforhold. Vi sørger da for kontinuerlig overvåking av deres sikkerhet gjennom vår avdeling for kosmetikkovervåking.

Evaluering av ingrediensene våre

Vi bruker kun ingredienser som er nøye evaluert av våre vitenskapelige eksperter, leger og toksikologer, veiledet av EUs kosmetikkforskrifter. For dette formålet vurderes det for hver ingrediens et sett med kriterier, dvs. ingrediensens art, konsentrasjonen av ingrediensen i produktet som kommer i kontakt med huden, kontakttiden som avhenger av type produkt (skylles av eller las være på), produktkategorien (ansikt, kropp) og derfor eksponeringsoverflaten, målet med spesiell oppmerksomhet til de "sensitive" populasjonene, nemlig babyer, og emballasjen som skal brukes og hvordan den brukes.

Evaluering av produktene våre

 For å validere effektiviteten til produktene våre i forhold til de forventede målene (hydrere, fjerne sminke, gi glød, osv.) og for å sikre at de tolereres godt, i tillegg til å vurdere ingrediensene, utfører vi kliniske studier. Avhengig av hvordan produktet påføres og brukes, vil vi definere kliniske studier inkludert en spesifikk sekvens av forskjellige tester. Hvis i en av testene som er angitt,  produktet ikke oppfyller forventningene, vil det bli omgjort for å oppfylle kravene eller rett og slett skrinlagt. Vår prioritet og kravene i regelverket er for å gi deg sikre produkter, med garantert harmløshet (med andre ord ikke giftig), under normale bruksforhold.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Kontinuerlig overvåking av produktsikkerhet

Vi har valgt å ha vår egen kosmetikkovervåkingstjeneste i våre laboratorier for å sikre forbrukernes sikkerhet ved bruk av produktene våre etter at de er blitt markedsført i alle land hvor de selges. Denne internasjonale organisasjonen er også avhengig av ekstern og uavhengig ekspertise. Dette nettverket av eksperter overvåker og revurderer kontinuerlig sikkerheten til Eau Thermale Avène-produkter: etter strenge og anerkjente metoder, samler det inn, validerer og analyserer potensielle uønskede effekter knyttet til bruken av produktene våre og legger frem alle elementer som kan forbedre produktet.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Disse dataene tilsvarer tester utført før markedsføring av et sterilt kosmetisk produkt beregnet på babyer med atopisk hud.

21 er antall sikkerhetsvurderinger utført på hver ingrediens, på formelen og på emballasjen.

21 er antall sikkerhetsvurderinger utført på hver ingrediens, på formelen og på emballasjen.

5 in vitro-studier ble utført og 2 på rekonstruert epidermis.

5 in vitro-studier ble utført og 2 på rekonstruert epidermis.

284 er antallet "friske" frivillige i 5 kliniske studier, 89 er antallet "mål"-frivillige i 2 kliniske studier, utført under dermatologisk kontroll.

284 er antallet "friske" frivillige i 5 kliniske studier, 89 er antallet "mål"-frivillige i 2 kliniske studier, utført under dermatologisk kontroll.

183 er antallet mikrobiologi-, fysiokjemi-, kompatibilitets- og stabilitetsstudier.

183 er antallet mikrobiologi-, fysiokjemi-, kompatibilitets- og stabilitetsstudier.

Tilbake til toppen